LINKS

 

Bøger på nettet: Saxo.com
Forlaget Reklamika er selvfølgelig også repræsenteret.

 

Alt i reklame: Reklamika.dk
Forlagets moderselskab

 

Festsang:
Forfatteren Jens Kristian Lings har som en gave til forlaget og dets moderselskab, skrevet denne festsang.
Festsang